a maaliskuu 2019 - Laatulannoite

Sitra on julkaissut kotisivullaan päivitetyn version kiertotalouden tiekartasta 2.0. Lara-hankkeemme on mukana esimerkkinä kohdassa Toimenpiteet “Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä edistää kierrätysravinteiden käyttöä” ja löytyy tämän linkin kautta: https://www.sitra.fi/hankkeet/kriittinen-siirto-kiertotalouden-tiekartta-2/#toimenpiteet Mukanaolomme on hieno asia!

Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet selvityksen, jonka mukaan epäorgaanisten lannoitteiden tuonnin helpottaminen lainsäädännöllisiä esteitä lieventämällä lisäisi epäilemättä kilpailua lannoitemarkkinoilla ja pudottaisi jonkin verran epäorgaanisten lannoitteiden hintoja. Kansanterveydellisistä syistä ei ole kuitenkaan perusteltua helpottaa etenkään epäorgaanisten fosforilannoitteiden maahantuontia lieventämällä Suomen voimassa olevaa kadmiumpoikkeusta. Viljelijöiden saavuttama kannattavuushyöty ei olisi järkevässä suhteessa […]

Laatukäsikirja_versio 1.0 on Lara laaturavinnehankkeen projektiryhmän tuottama asiakirja, mikä ohjeistaa toiminnanharjoittajia ja asiantuntijoita kierrätyslannoitevalmisteille tarkoitetun laatujärjestelmän ja laatumerkin käyttöönottoon ja ylläpitoon.