a joulukuu 2019 - Laatulannoite

Marraskuussa 2019 Lara laaturavinnehankkeen ja Osuuskunta Visian toimesta toteutettu haastattelututkimus osoittaa, että laatu- ja turvallisuusasiat ovat tärkeitä kierrätysravinnevalmisteita valmistaville yrityksille. Tällä hetkellä laatujohtamisessa lainsäädännön vaatimukset ovat keskiössä, mutta suuressa roolissa ovat myös yritysten omaehtoiset toimenpiteet. Usea yritys investoi parhaillaan kierrätysravinneratkaisujen tuotantoon. Lainsäädäntö muuttuu nopeasti, mitä pidetään sekä haasteena että mahdollisuutena toimialalle. Ks. koko tiedote: Lara […]

Suomen Vesiyhdistys järjesti 28.11. Aalto-yliopistolla Espoon Otaniemessä avoimen seminaarin “Lieteresurssi tänään ja huomenna.” Tilaisuuden tavoitteena oli tehdä selkoa lietteen käsittely- ja loppusijoitusvaihtoehtojen sekä ravinteiden talteenoton tekniikoiden ja lainsäädännön nykytilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. Seminaari kokosi yhteen alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, käyttäjiä ja alalla toimivia yhdistyksiä jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan. Myös Lara laaturavinnehanke esittäytyi ohjelmassa, jonka esitelmät löytyvät […]