a Tilaisuudet Archives - Laatulannoite

Suomen Biokierto ja biokaasu ry järjestää Laatulannoite2.0 -hankkeen työpajan 12.3.2024 Laatulannoite-järjestelmän päivittämiseksi. Laatulannoite 2.0 hankkeessa päivitetään Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita sekä lainsäädännön muutoksia. Päivitetyllä laatujärjestelmällä varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu. Laatulannoite on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Laatujärjestelmän avulla kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa täyttävän lainsäädäntöä korkeammat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmä helpottaa osaltaan myös viranomaistyötä. Laatulannoite-järjestelmä voidaan ottaa myös […]

Suomen Biokierto ja biokaasu ry järjestää Laatulannoite2.0 -hankkeen työpajan 21.3.2024 suosituksista kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksille. Laatulannoite2.0-hankkeella halutaan lisätä vuoropuhelua kierrätyslannoitteiden tuottajien ja käyttäjien välillä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Laatusuosituksia tullaan tarkastelemaan koko  kierrätyslannoitteen elinkaaren näkökulmasta: raaka-aineista […]

Kuinka ravinteiden hallintaa tulisi parantaa biokaasulaitoksissa, ja miksi mädätteiden käyttöä tulisi suunnitella myös alueellisella tasolla? Miten kierrätysravinteiden markkinat avataan, ja millaisia mahdollisuuksia jätevesipohjaisten biomassojen käytöllä on?  Näitä kysymyksiä on lähestytty Sustainable Biogas hankkeessa, jonka päätöswebinaarissa 15.6.2022 klo 09.00–11.00 kuulemme suosituksia kestävämmän biokaasun tuotannon edistämiseksi ravinteiden hallinnan näkökulmasta. Osana hanketta on myös selvitetty, miten Laatulannoite-järjestelmää voisi […]

Mitä? Nauti aamiaista biokaasuaiheisen keskustelun parissa Missä? Webinaari, linkki lähetetään ilmoittautuneille Milloin? Perjantaina 11.9.2020 klo 8.30 – 10.30 Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto, joka mahdollistaa myös ravinteiden kierrätyksen. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. Miten biokaasulaitosten tarjoama mahdollisuus ravinteiden kierrätykseen voitaisiin hyödyntää […]

Perehdytystilaisuus laatujärjestelmään LAATULANNOITTEITA NYT JA JATKOSSA 30.1. kokosi n 30 asiantuntijaa yrityksistä ja sidosryhmistä. Ohjelmassa oli katsausta pilotointiin yrityksissä, laatujärjestelmän ja ravinnekierrätyksen tulevia näkymiä sekä ohjeistusta näytteenottoon ja sisäiseen auditointiin. Tilaisuuden esitelmät ovat nyt luettavissa: Tilaisuuden 30.1.2020 ohjelma Laatulannoitteita nyt ja jatkossa Lara laaturavinnehanke, sisäinen auditointi Ravinnekierron muuttuva lainsäädäntö

Perehdytystilaisuus ”Laatulannoitteita nyt ja jatkossa” pidetään 30.1. klo 10-15 Haaga-Helia amk:n Helia-talossa Helsingin Pasilassa, Ratapihantie 13. Huom! tarkentunut osoite. Tilaisuus on tarkoitettu sekä laatujärjestelmässä jo mukana olevien yritysten että muiden alan yritysten edustajille ja sidosryhmille. Ohjelma Laatujärjestelmän perehdytystilaisuus_30012020 Jos et vielä ole ilmoittautunut, niin hoidapa asia kuntoon, jpirkkamaa@gmail.com tai puh. 040 580 3692, viimeistään pe […]

Tulossa on tilaisuus kuulla kansallista laatujärjestelmää kierrätyslannoitevalmisteille kehittävän Lara laaturavinnehankkeen viimeisimmät kuulumiset ja kokemukset sekä katsoa myös lähitulevaisuuteen! Järjestämme perehdytystilaisuuden 30.1. klo 10:00-15:00 Helsingin Pasilassa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Helia-talossa, Ratapihantie 13. Esittelemme laatujärjestelmän mahdollisuuksia yrityksille ja sidosryhmille ja tilaisuudessa perehdytään tarkemmin mm. sisäisen auditoinnin ja näytteenoton ohjeistukseen. Tilaisuus on tarkoitettu laatujärjestelmässä jo mukana oleville, mutta tilaisuuteen […]

Suomen Vesiyhdistys järjesti 28.11. Aalto-yliopistolla Espoon Otaniemessä avoimen seminaarin “Lieteresurssi tänään ja huomenna.” Tilaisuuden tavoitteena oli tehdä selkoa lietteen käsittely- ja loppusijoitusvaihtoehtojen sekä ravinteiden talteenoton tekniikoiden ja lainsäädännön nykytilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. Seminaari kokosi yhteen alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, käyttäjiä ja alalla toimivia yhdistyksiä jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan. Myös Lara laaturavinnehanke esittäytyi ohjelmassa, jonka esitelmät löytyvät […]

Lara laaturavinnehankkeen loppuseminaari pidettiin 12.11. Jyväskylän Paviljongissa. Paikalla oli n. 60 aktiivista osallistujaa. Seminaarin esitelmät nyt katsottavissa seuraavista linkeistä. Seminaari myös videoitiin ja linkki videoon tässä Lara loppuseminaari_Ohjelma Ravinnekierto kestäväksi, turvalliseksi ja ympäristöystävälliseksi Laadukasta ravinnekiertoa Laatujärjestelmä ja laatumerkki palvelevat kierrätystä Laatujärjestelmä – ravinteet kiertoon kestävästi Viljelijä ravinteiden kierrättäjänä Kierrätyslannoitevalmisteet viherrakentamisessa HSYn matka kestävään biotalouteen Ravinteita […]

Vielä on aikaa ilmoittautua loppuseminaariimme, joka pidetään Jyväskylän Paviljongissa 12.11. klo 13 alkaen. Ilmoittaudu viimeistään 5.11. allekirjoittaneelle: jpirkkamaa@gmail.com, tai puh. 040 580 3692. Seminaariin on vapaa pääsy! Seminaarin esitelmät tulevat aikanaan tänne kotisivuille esille pdf:inä. Tilaisuus myös videoidaan. Seminaarin ohjelma löytyy tästä: Lara loppuseminaari_Ohjelma