LARA tiedottaa

Suomen Biokierto ja biokaasu ry järjestää Laatulannoite2.0 -hankkeen työpajan 21.3.2024 suosituksista kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksille.

Laatulannoite2.0-hankkeella halutaan lisätä vuoropuhelua kierrätyslannoitteiden tuottajien ja käyttäjien välillä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua.

Hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Laatusuosituksia tullaan tarkastelemaan koko  kierrätyslannoitteen elinkaaren näkökulmasta: raaka-aineista lopputuotteisiin, käyttöön ja siitä eteenpäin.

Tilaisuudessa esitellään alustavat suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksille sekä käydään julkinen kommentointikierros. Työpajan tuloksia hyödynnetään suositusten viimeistelyssä ja toimissa suositusten jalkauttamiseksi. Tilaisuuden kesto on noin 3 tuntia. Tilaisuus on kaikille avoin.

Tilaisuutta emännöi Sitran Liisa Pietola. Sitra, juuri julkaistussa työpaperissaan, nostaa kärkeen tahtotilaa ravinteiden kierrättämiseksi: https://www.sitra.fi/julkaisut/miten-suomeen-rakennetaan-kestava-ruokajarjestelma/

Laatulannoite2.0-hankkeessa tullaan päivittämään myös Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita sekä lainsäädännön muutoksia. Päivitetyllä laatujärjestelmällä varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu. Laatulannoite2.0-hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta. Työpaja

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä!

Tapahtuman tarkemmat tiedot:

Aika: 21.3.2024 klo 13-16
Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Itämerenkatu 11-13, PL 160, 00181 Helsinki

Lisätietoa: Nelli Pitkänen, ravinnekierrätyksen asiantuntija, nelli.pitkanen@biokierto.fi, 0400976053