LARA tiedottaa

Laatujärjestelmähanke esitellään Biolaitosyhdistyksen Biotalouspäivillä Lahdessa 7.11.2018.