LARA tiedottaa

Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet selvityksen, jonka mukaan epäorgaanisten lannoitteiden tuonnin helpottaminen lainsäädännöllisiä esteitä lieventämällä lisäisi epäilemättä kilpailua lannoitemarkkinoilla ja pudottaisi jonkin verran epäorgaanisten lannoitteiden hintoja. Kansanterveydellisistä syistä ei ole kuitenkaan perusteltua helpottaa etenkään epäorgaanisten fosforilannoitteiden maahantuontia lieventämällä Suomen voimassa olevaa kadmiumpoikkeusta. Viljelijöiden saavuttama kannattavuushyöty ei olisi järkevässä suhteessa aiheutuviin kansanterveydellisiin riskeihin. MMM:n tiedote asiasta: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-epaorgaanisten-lannoitteiden-tuonnin-helpottaminen-ei-tarjoaisi-ratkaisua-maatalouden-kannattavuusongelmiin Lue laadittu selvitys: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161455