Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatulannoite-laatujärjestelmä on tarkoitettu kierrätyslannoitevalmisteille. Laatulannoite-laatujärjestelmän mukaisille tuotteille on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti, joka on tae tuotteiden korkeasta laadusta. Lue lisää Laatulannoite-laatujärjestelmästä täältä.

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.

Laatulannoite-sertifikaatti on tähän mennessä myönnetty seuraaville tuotteille:

Kierrätysravinteiden käyttö on maan etu ennen kaikkea! Kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen. Lisätietoa kierrätyslannoitteista ja -ravinteista löytyy täältä.

Laatulannoite tiedottaa

9.5.2022

SAVE THE DATE Miten hallita biokaasun tuotannon ravinteita kestävästi Sustainable Biogas – hankkeen päätöswebinaari 15.6.2022

Kuinka ravinteiden hallintaa tulisi parantaa biokaasulaitoksissa, ja miksi mädätteiden käyttöä tulisi suunnitella myös alueellisella tasolla? Miten kierrätysravinteiden markkinat avataan, ja millaisia mahdollisuuksia jätevesipohjaisten biomassojen käytöllä on?  Näitä kysymyksiä on lähestytty Sustainable Biogas hankkeessa, jonka päätöswebinaarissa 15.6.2022 klo 09.00–11.00 kuulemme suosituksia kestävämmän biokaasun tuotannon edistämiseksi ravinteiden hallinnan näkökulmasta. Osana hanketta on myös selvitetty, miten Laatulannoite-järjestelmää voisi […]

Lue lisää »

24.3.2022

VALTSU esittää toimenpiteeksi Laatulannoite-järjestelmän markkinoinnin ja kehittämisen

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma esittää toimet jätteen määrän vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi toteuttavaksi vuoteen 2027. Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen on yksi suunnitelman painopisteistä. Suunnitelmassa mukana myös toimenpiteitä ravinteiden kierrätyksen määrän ja laadun parantamiseksi. Yksi toimenpiteistä on, että Laatulannoite-järjestelmää markkinoidaan ja kehitetään laadukkaiden kierrätyslannoitevalmisteiden menekin edistämiseksi. Laatujärjestelmän kautta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös valmisteltaessa kansallisia EEJ (ei enää […]

Lue lisää »

21.12.2021

Miten laatusertifioitu kierrätyslannoite Ranu-maanparannusrae syntyy? Katso video!

Miten laatusertifioitu kierrätyslannoite Ranu-maanparannusrae syntyy? Asia selviää oheisesta videopätkästä! 

Lue lisää »

16.12.2021

Metsäpirtin biojätekompostille ja viherjätekompostille luomuhyväksyntä

Metsäpirtin biojätekompostia ja viherjätekompostia voidaan jatkossa käyttää myös luomuviljelyssä. Valmisteet pääsivät Ruokaviraston luomulannoitelistalle lokakuussa. Ravinteiden lisäksi kompostit tarjoavat maataloudelle arvokasta orgaanista ainesta (humus), joka parantaa maaperän viljelyominaisuuksia, sitoo hiiltä maaperään ja elvyttää lajimonipuolisuutta maaperässä. Lisätietoa: Ruokaviraston nettisivut Metsäpirtin lannoitevalmisteet

Lue lisää »

9.12.2021

Yhteenveto sidosryhmien antamista kehitysehdotuksista Laatulannoite-järjestelmän kehittämiseksi

Laatulannoite-järjestelmän kehitystarpeista pyydettiin sidosryhmiltä kommentteja kesä-elokuussa 2021 (lue lisää). Kommentteja oli mahdollista antaa sähköpostitse sekä sidosryhmille tarkoitetussa kuulemistilaisuudessa. Saatujen kommenttien perusteella muutosehdotuksia jatkokehitetään. Keväällä 2022 julkaistaan raportti, jossa annetaan suositukset Laatulannoite-järjestelmän päivittämiseksi. Kuulemiskierroksen aikana palautetta saatiin kaikkiaan kirjallisesti kahdeksalta eri sidosryhmän edustajalta ja sidosryhmätyöpajaan osallistui 11 henkilöä. Lisäksi muutosehdotuksista keskustelitiin myös Laatulannoite-järjestelmän ohjausryhmän ja laatukomitean […]

Lue lisää »

2.12.2021

Laatulannoite-järjestelmä Biotalouspäivillä Tampereella

Laatulannoite-järjestelmä oli mukana Biotalouspäivillä Tampereella 17.-18.11.2021. Anna Virolainen-Hynnä kertoi puheenvuorossaan Laatulannoite-järjestelmän kuulumiset (kts. esitysdiat) Lisätietoa Biotalouspäivistä täältä.  

Lue lisää »