Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatulannoite-laatujärjestelmä on tarkoitettu kierrätyslannoitevalmisteille. Laatulannoite-laatujärjestelmän mukaisille tuotteille on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti, joka on tae tuotteiden korkeasta laadusta. Lue lisää Laatulannoite-laatujärjestelmästä täältä.

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.

Laatulannoite-sertifikaatti on tähän mennessä myönnetty seuraaville tuotteille:

Kierrätysravinteiden käyttö on maan etu ennen kaikkea! Kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen. Lisätietoa kierrätyslannoitteista ja -ravinteista löytyy täältä. Yleisesitteestä saat nopean yleiskuvan järjestelmästä.

Laatulannoite tiedottaa

28.3.2023

Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2022

Vuosikertomuksessa kerrotaan vuoden 2022 toimenpiteet ja saavutukset. Tutustu vuosikertomuksiin:   Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2022 Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2021 Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2020

Lue lisää »

11.11.2022

Lyhyitä animaatiota ravinteiden kierrätyksestä

Sustainable biogas -hankkeessa tehtiin kolme erilaista animaatiota ravinteiden kierrätyksestä. Yksi animaatioista käsittelee ravinnekierrätyksen hyötyjä, yksi antaa perustiedot ravinnekierrätyksestä ja yksi esittelee Laatulannoite-järjestelmää. Videot tehtiin sekä suomeksi että latviaksi, yksi video on myös englannin kielisinä.  Listaus animaatioista: Ravinnekierrätyksen hyödyt (suomenkielinen animaatio) Ravinnekierrätys (suomenkielinen animaatio) Laatulannoite-järjestelmä (suomenkielinen animaatio) Ravinnekierrätyksen hyödyt (englanninkielinen animaatio)     EU:n Central Baltic -ohjelman […]

Lue lisää »

11.10.2022

Sustainable Biogas -hankkeen suositukset

Sustainable biogas -hanke on päättynyt. John Nurmisen Säätiön vetämä Sustainable Biogas -hanke edisti ravinnepäästöjen vähentämistä. Hanke tehtiin yhteistyössä biokaasualan ja eri sidosryhmien kanssa. Työssä huomioitiin koko biokaasun tuotantoketju raaka-aineiden käsittelystä mädätykseen ja ravinnerikkaiden mädätteiden turvalliseen hyödyntämiseen. EU:n Central Baltic -ohjelman rahoittamassa Sustainable Biogas -hankkeessa tehtiin yhteistyötä yli rajojen Latvian viranomaisten ja biokaasuyhdistyksen kanssa. John Nurmisen […]

Lue lisää »

30.6.2022

Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2021

Vuosikertomuksessa kerrotaan vuoden 2021 toimenpiteet ja saavutukset. Tutustu vuosikertomuksiin: Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2021 Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2020

Lue lisää »

30.6.2022

Tiedote: vuoden 2021 tulokset osoittavat Laatulannoite-sertifioitujen kierrätyslannoitevalmisteiden olevan huippulaatua

Vuoden 2021 seurantatiedot osoittavat, että Laatulannoite-sertifikaatin omaavien kierrätyslannoitevalmisteiden raskasmetallipitoisuudet ovat laatujärjestelmän sekä myös EU-lannoitevalmisteasetuksen raja-arvojen alapuolella. Laatulannoite-sertifikaatilla varustetut valmisteet kelpaisivat raskasmetallipitoisuuksiensa osalta maatalouskäyttöön myös Norjassa, missä on tiukimmat raja-arvot lannoitteiden raskasmetallipitoisuuksille Euroopassa. Tehtyjen analyysien perusteella myös esimerkiksi triklosaani-lääkeaineen pitoisuudet ovat olleet pieniä Laatulannoite-sertifioiduissa kierrätyslannoitevalmisteissa. Laatulannoite-sertifikaatilla merkittyjen tuotteiden korkea laatutaso varmistetaan myös muilla toimenpiteillä, kuten säännöllisillä […]

Lue lisää »

28.6.2022

Uuden käyttäjän ohje ja yleisesite julkaistu

Ohjeessa ja yleisesitteessä on kerrottu, mistä Laatulannoite-järjestelmästä on kyse ja miten siihen pääsee mukaan. Tästä linkki ohjeeseen (pdf)    

Lue lisää »