Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatulannoite-laatujärjestelmä on tarkoitettu kierrätyslannoitevalmisteille. Laatulannoite-laatujärjestelmän mukaisille tuotteille on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti, joka on tae tuotteiden korkeasta laadusta. Lue lisää Laatulannoite-laatujärjestelmästä täältä.

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.

Laatulannoite-sertifikaatti on tähän mennessä myönnetty seuraaville tuotteille:

Kierrätysravinteiden käyttö on maan etu ennen kaikkea! Kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen. Lisätietoa kierrätyslannoitteista ja -ravinteista löytyy täältä. Yleisesitteestä saat nopean yleiskuvan järjestelmästä.

Laatulannoite tiedottaa

30.6.2022

Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2021

Vuosikertomuksessa kerrotaan vuoden 2021 toimenpiteet ja saavutukset. Tutustu vuosikertomuksiin: Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2021 Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2020

Lue lisää »

30.6.2022

Tiedote: vuoden 2021 tulokset osoittavat Laatulannoite-sertifioitujen kierrätyslannoitevalmisteiden olevan huippulaatua

Vuoden 2021 seurantatiedot osoittavat, että Laatulannoite-sertifikaatin omaavien kierrätyslannoitevalmisteiden raskasmetallipitoisuudet ovat laatujärjestelmän sekä myös EU-lannoitevalmisteasetuksen raja-arvojen alapuolella. Laatulannoite-sertifikaatilla varustetut valmisteet kelpaisivat raskasmetallipitoisuuksiensa osalta maatalouskäyttöön myös Norjassa, missä on tiukimmat raja-arvot lannoitteiden raskasmetallipitoisuuksille Euroopassa. Tehtyjen analyysien perusteella myös esimerkiksi triklosaani-lääkeaineen pitoisuudet ovat olleet pieniä Laatulannoite-sertifioiduissa kierrätyslannoitevalmisteissa. Laatulannoite-sertifikaatilla merkittyjen tuotteiden korkea laatutaso varmistetaan myös muilla toimenpiteillä, kuten säännöllisillä […]

Lue lisää »

28.6.2022

Uuden käyttäjän ohje ja yleisesite julkaistu

Ohjeessa ja yleisesitteessä on kerrottu, mistä Laatulannoite-järjestelmästä on kyse ja miten siihen pääsee mukaan. Tästä linkki ohjeeseen (pdf)    

Lue lisää »

1.6.2022

Laatulannoitejärjestelmän Ohjausryhmä ja Laatukomitean jäsenet nimetty

Laatulannoite-laatujärjestelmän Ohjausryhmän ja Laatukomitean jäsenet ajanjaksolla 5/2022-5/2023 Ohjausryhmän kokoonpano: Virolainen-Hynnä Anna, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri Gareis Christoph, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Hyttinen Tanja, Biolan Oy Sanna Tikander, Maa- ja metsätalousministeriö Malila Riikka,Ympäristöministeriö Elina Regårdh, Viherympäristöliitto Savela Pertti, ProAgria Keskusten Liitto Virtanen Mika, MTK Ulrika Wikström, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry Paula Lindell, Suomen […]

Lue lisää »

1.6.2022

Kehitysehdotukset Laatulannnoite-järjestelmän kehittämiseksi

Sustainable Biogas-hankeen puitteissa on laadittu kehitysehdotukset Laatulannnoite-järjestelmän kehittämiseksi. Raportissa annetaan ehdotus, miten Laatulannoite-järjestelmää voitaisiin kehittää, jotta se vastaisi paremmin arvoketjun tarpeisiin. On myös tärkeää, että Laatulannoite-järjestelmän asema suhteessa lainsäädäntöön on selkeä, ja jotta se voi luoda lisäarvoa suhteessa lainsäädännön tuomaan laatutasoon. Laatulannoite-järjestelmän kehitystarpeita on kartoitettu usealla eri tavalla. Osana kehitystyötä on järjestetty sidosryhmäkuuleminen, arvioitu lainsäädäntöä […]

Lue lisää »

1.6.2022

Biokierto ja Biokaasu -lehdessä artikkeli Laatulannoitteesta

Biokierto ja Biokaasu -lehdessä on juttua Laatulannoitteesta. Tutustu juttuun lehden sivulla 26 täällä!  “Kiinnostus Laatulannoite -järjestelmää kohtaan on nousussa

Lue lisää »