Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatulannoite-laatujärjestelmä on tarkoitettu kierrätyslannoitevalmisteille. Laatulannoite-laatujärjestelmän mukaisille tuotteille on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti, joka on tae tuotteiden korkeasta laadusta. Lue lisää Laatulannoite-laatujärjestelmästä täältä.

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.

Laatulannoite-sertifikaatti on tähän mennessä myönnetty seuraaville tuotteille:

Kierrätysravinteiden käyttö on maan etu ennen kaikkea! Kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen. Lisätietoa kierrätyslannoitteista ja -ravinteista löytyy täältä. Yleisesitteestä saat nopean yleiskuvan järjestelmästä.

Laatulannoite tiedottaa

24.10.2023

Tiedote: Kierrätyslannoitteiden tuottajat ja käyttäjät kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitteiden laatua 

Kierrätyslannoitevalmisteet ovat osa kiertotaloutta, jotka tukevat siirtymistä kohti kestävämpiä maatalous- ja elintarvikejärjestelmiä. Kierrätyslannoitteet ovat win-win-win -ratkaisu: tuetaan kotimaista tuotantoa, pienennetään hiilidioksidipäästöjä ja parannetaan kansallista ravinneomavaraisuutta. Kierrätyslannoitteita ovat orgaaniset lannoitteet ja maanparannusaineet.  Laatulannoite2.0-hankkeella halutaan lisätä vuoropuhelua kierrätyslannoitteiden tuottajien ja käyttäjien välillä. Tavoitteena on myös lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Laatulannoite2.0-hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden […]

Lue lisää »

23.10.2023

Kierrätyslannoitevalmisteiden Laatulannoite-järjestelmän on ottamassa käyttöönsä 6 yritystä

Laatulannoite on kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden laatua, laatumielikuvaa ja menekkiä. Kyseessä on kansallinen, vapaaehtoinen ja tuotekohtainen laatujärjestelmä. Laatulannoite-järjestelmä mukailee olemassa olevaa lainsäädäntöä ja on osin tiukempi. Osana Laatulannoite2.0-hanketta kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, Biosairila Oy, Mäntälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy) lähtevät rakentamaan itselleen Laatulannoite-järjestelmän mukaista […]

Lue lisää »

5.7.2023

Laatulannoite2.0-hankkeessa kehitetään Laatulannoite-järjestelmää

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on saanut ympäristöministeriöltä RAKI-rahoitusta Laatulanonite-järjestelmän kehittämiseksi. Laatulannoite2.0-hanke alkaa elokuussa 2023 ja jatkuu joulukuuhun 2024. SBB vastaa hankkeen koordinaatiosta. hankkeessa päivitetään järjestelmän säännöt, otetaan järjestelmän käyttöön kuudessa uudessa organisaatiossa ja lisäksi hankkeessa laaditaan suositukset kierrätyslannoitteiden käytöstä maataloudessa. Lisätietoa hankkeesta annetaan syksyllä 2023.

Lue lisää »

30.6.2023

Laatulannoitejärjestelmän Ohjausryhmä ja Laatukomitean jäsenet nimetty

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on nimennyt Laatulannoite-järjestelmän ohjausryhmän ja laatukomitean jäsenet toimikaudelle 6/2023-6/2024. Ohjausryhmän kokoonpano 6/2023-6/2024: Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri Gareis Christoph, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Tanja Hyttinen, Biolan Oy Sanna Tikander, Maa- ja metsätalousministeriö Malila Riikka, Ympäristöministeriö Elina Regårdh, Viherympäristöliitto Pertti Savela, ProAgria Keskusten Liitto Mika Virtanen, […]

Lue lisää »

28.3.2023

Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2022

Vuosikertomuksessa kerrotaan vuoden 2022 toimenpiteet ja saavutukset. Tutustu vuosikertomuksiin:   Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2022 Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2021 Laatulannoitejärjestelmän vuosikertomus 2020

Lue lisää »

11.11.2022

Lyhyitä animaatiota ravinteiden kierrätyksestä

Sustainable biogas -hankkeessa tehtiin kolme erilaista animaatiota ravinteiden kierrätyksestä. Yksi animaatioista käsittelee ravinnekierrätyksen hyötyjä, yksi antaa perustiedot ravinnekierrätyksestä ja yksi esittelee Laatulannoite-järjestelmää. Videot tehtiin sekä suomeksi että latviaksi, yksi video on myös englannin kielisinä.  Listaus animaatioista: Ravinnekierrätyksen hyödyt (suomenkielinen animaatio) Ravinnekierrätys (suomenkielinen animaatio) Laatulannoite-järjestelmä (suomenkielinen animaatio) Ravinnekierrätyksen hyödyt (englanninkielinen animaatio)     EU:n Central Baltic -ohjelman […]

Lue lisää »