Hakijalle

Laatulannoite-järjestelmä ja Laatulannoite-sertifikaatti

Laatulannoite-sertifikaatti on tae korkeasta laadusta

Laatulannoite-laatujärjestelmä on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Laatujärjestelmän avulla kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa täyttävän lainsäädäntöä korkeammat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmä helpottaa osaltaan myös viranomaistyötä. Laatulannoite-järjestelmä voidaan ottaa myös osaksi julkisten hankkijoiden hankinta- ja kilpailutuskriteereitä.

Lähtökohtana on pyrkimys tehostaa ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätysmateriaaleista tuotettujen lannoitevalmisteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta. Tavoitteena on saada laatujärjestelmä käyttöön mahdollisimman monelle kierrätyslannoitevalmisteelle.

Pitkän aikavälin tavoitteita ovat turvallisen kiertotalouden edistäminen eli elintarvikkeiden laatuun ja puhtauteen kohdistuvien riskien vähentäminen, kuten myös ympäristöön kohdistuvien.

Laatulannoite-järjestelmä ja Laatulannoite-sertifikaatti

Laatulannoite-laatujärjestelmä sisältää säännöt ja menettelyt, miten valmistaja voi saada käyttöönsä Laatulannoite-sertifikaatin sekä miten laatujärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään. Laatulannoite-laatujärjestelmä on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Kaikki Laatulannoite-laatujärjestelmää koskevat menettelyt ja säännöt on kerrottu aina viimeisimmässä Laatukäsikirjassa. Yleisesitteestä saat nopean yleiskuvan järjestelmästä.

Katso ohjausryhmän ja Laatukomitean kokoonpanot täältä. Laatujärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään sen käyttäjiltä perittävillä maksuilla.

Laatulannoite-sertifikaatti

Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote on laatujärjestelmän mukainen ja täyttää näin tiukat laatujärjestelmässä asetetut vaatimukset. Sertifikaatin saaminen edellyttää Laatukäsikirjassa annettujen sääntöjen noudattamista. Sertifikaatin omaavat yritykset voivat hyödyntää Laatulannoite-sertifikaattia niiden tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa, jotka ovat laatujärjestelmän piirissä. Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

Seuranta

Laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti – valmistaja raportoin järjestelmän ylläpitäjälle tuotteiden laatutiedoista useamman kerran vuodessa. Laatujärjestelmän vaatimukset ovat lannoitelainsäädäntöä kattavampia.

Kehittäminen

Laatujärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Perusperiaatteena on reagoida nopeasti ja joustavasti lainsäädännön ja markkinoiden muutoksiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Laatujärjestelmä on laajennettavissa myös uusiin tuotteisiin.

Ylläpito

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ylläpitää kehitettyä kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää osana yhdistyksen toimintaa ja palvelutarjontaa. Järjestelmän päätöksenteosta vastaa ohjausryhmä, jolle asiat valmistelee Laatukomitea.

green leafed plants on black soil at daytime
Siirry takaisin sivun alkuun