Laatulannoite-järjestelmä

Laatulannoite-sertifikaatti on tae korkeasta laadusta

Laatulannoite-järjestelmä

Laatulannoite-laatujärjestelmä on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Laatujärjestelmän avulla kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa täyttävän lainsäädäntöä korkeammat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmä helpottaa osaltaan myös viranomaistyötä. Laatulannoite-järjestelmä voidaan ottaa myös osaksi julkisten hankkijoiden hankinta- ja kilpailutuskriteereitä.

Lähtökohtana on pyrkimys tehostaa ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätysmateriaaleista tuotettujen lannoitevalmisteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta. Tavoitteena on saada laatujärjestelmä käyttöön mahdollisimman monelle kierrätyslannoitevalmisteelle.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ylläpitää kehitettyä kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää osana yhdistyksen toimintaa ja palvelutarjontaa.  Järjestelmän päätöksenteosta vastaa ohjausryhmä, jolle asiat valmistelee Laatukomitea.

Näin haet laatumerkkiä

green grass on brown soil
Siirry takaisin sivun alkuun