Järjestelmän ylläpito

Laatulannoite-järjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti – valmistaja raportoi järjestelmän ylläpitäjälle tuotteiden laatutiedoista useamman kerran vuodessa.

Lisäksi järjestelmän kehittämisestä ja ylläpitoa tukevasta toiminnasta vastaavat seuraavassa esitetyt tahot:
1. Hallinnollisista tehtävistä vastaa laatujärjestelmän ylläpitäjä
2. Laatujärjestelmän ylin päätäntävalta on laatujärjestelmän ohjausryhmällä
3. Laatumerkin haltijoiden toimintaa valvoo laatukomitea, joka myös laatii laatu-järjestelmänsäännöt yhteistyössä tutkimuskomitean kanssa
4. Tutkimuskomitea on ryhmä asiantuntijoita, jotka välittävät alaa koskevan uusimman tieteellisen tiedon laatujärjestelmän käyttöön

Järjestelmän ylläpitäjä

Järjestelmän ylläpito on yksi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminto. Lisätietoja yhdistyksestä: www.biokierto.fi

Järjestelmän ylläpitäjän tärkeimmät tehtävät ovat:

  1. Laatujärjestelmän koordinointi sekä laskutus ja hakupalvelut
  2. Laatumerkkien myöntämisen hallinnollinen työ
  3. Varsinaisen tieto ja talletusjärjestelmän ylläpito ja koordinointi
  4. Raporttien ja tuoteselostepohjien toimittaminen tietokannasta laatujärjestelmän jäsenyrityksille
  5. Ohjausryhmän laatukomitean ja tutkimuskomitean organisointi, kokousten kutsuminen, asioiden valmistelu ja esittely kokouksille sekä ryhmien sihteerinä toimiminen
  6. Tietojen kokoaminen ja valmistelu laatu- ja tutkimuskomitealle sekä ohjausryhmälle
  7. Yhteiskuntasuhteiden hoito
  8. Muut toimet, kuten viestintä ja markkinointi sekä jäsen yritysten neuvonta

Järjestelmän ylläpitäjä on ainoa taho, jolla on oikeus tarkastella yksittäisten yritysten tietoja tietojärjestelmässä. Laatukomitean ja ohjausryhmän jäseninä on mahdollisesti kilpailevia toiminnanharjoittajia, minkä vuoksi näissä ryhmissä käsitellään yritysten tiedot anonyymisti.

Siirry takaisin sivun alkuun