Linkit

Tutkimuksia, raportteja ja oppaita alalta

Kierrätyslannoitus: Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa
LEX4BIO
Kriittinen siirto – Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseen
Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille
Quality Manual of the European Quality Assurance Scheme for Compost and Digestate
Sivuvirrasta väkilannoitteen korvaajaksi
Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa
Kierrätyksestä kiertotalouteen. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023
Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 21
Biomassa-atlas
Biokaasulaitosten lopputuotteet lannoitevalmisteina
Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön
Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle
Teollisuuden sivutuotteesta kierrätysravinteeksi
Jätevesien fosfori hyötykäyttöön – teknologioita ja ohjauskeinoja
Recovery and reuse of phosphorus from municipal wastewater – applications and attitudes in Finland
Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus
Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025
Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle
Kiertotalouspaketti. Ehdotus.
Biokaasuteknologia. Raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen
Mikromuovit riski ympäristölle. Haittojen ehkäisy tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Milloin jäte lakkaa olemasta jäte ja mitä sitten?
Yhdyskuntajätevesilietteiden maatalouskäytön ja viherrakentamisen riskit
Mitä lannoitteita saa käyttää luomutuotannossa?
Haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja lääkeaineiden esiintyminen biokaasulaitosten käsittelyjäännöksissä sekä niiden elintarvikeketjuun aiheuttaman vaaran arviointi
Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Siirry takaisin sivun alkuun