Perjantaina 30.6.2023

Laatulannoitejärjestelmän Ohjausryhmä ja Laatukomitean jäsenet nimetty

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on nimennyt Laatulannoite-järjestelmän ohjausryhmän ja laatukomitean jäsenet toimikaudelle 6/2023-6/2024.

Ohjausryhmän kokoonpano 6/2023-6/2024:

  • Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri
  • Gareis Christoph, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
  • Tanja Hyttinen, Biolan Oy
  • Sanna Tikander, Maa- ja metsätalousministeriö
  • Malila Riikka, Ympäristöministeriö
  • Elina Regårdh, Viherympäristöliitto
  • Pertti Savela, ProAgria Keskusten Liitto
  • Mika Virtanen, MTK
  • Saku Juvonen, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry
  • Paula Lindell, Suomen Vesilaitosyhdistys
  • Mari Raininko, Elintarviketeollisuus ry

 

Laatukomitean kokoonpano 6/2023-6/2024:

  • Virolainen-Hynnä Anna, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri
  • Juhani Viljakainen, Gasum Oy
  • Wäänänen Mikko, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
  • Unnbom Mari, Helsingin yliopisto
  • Ylivainio Kari, Luonnonvarakeskus
  • Torniainen Merja, Ruokavirasto
  • Äystö Lauri, Suomen ympäristökeskus (Paula Fjäder varahenkilö)

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä,  +358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Siirry takaisin sivun alkuun