Perjantaina 21.8.2020

EU-rahoitusta Laatulannoite-järjestelmän laajentamiseen

Laatulannoite-järjestelmä ja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ovat mukana EU-rahoitteisessa Sustainable Biogas-hankeessa, jolle on myönnetty kolmevuotinen rahoitus EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Hankkeessa parannetaan biokaasuntuotannossa syntyvien ravinteiden käsittelyä. Hankkeen aikana laajennetaan Suomen Laatulannoite-järjestelmää uusille tuotteille, lisäksi vastaavanlainen laatujärjestelmä luodaan Latviaan.

Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote täyttää tiukat laatuvaatimukset. Laatulannoite-järjestelmä on luotu ja kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Laatulannoite-järjestelmän vaatimukset ovat lannoitelainsäädäntöä kattavampia, esimerkiksi Laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti – valmistaja raportoin järjestelmän ylläpitäjälle tuotteiden laatutiedoista neljä kertaa vuodessa. Laatulannoite -sertifikaatti on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Sertifikaatti osoittaa, että tuote on laatujärjestelmän mukainen. Sertifikaatin omaavat yritykset voivat hyödyntää Laatulannoite-tuotemerkkiä niiden tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa, jotka ovat laatujärjestelmän piirissä. Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittama Sustainable Biogas -hanke, jonka tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Hanketta toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys. Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä.

Lisätietoa antaa: Anna Virolainen-Hynnä 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Siirry takaisin sivun alkuun