Maanantaina 23.10.2023

Kierrätyslannoitevalmisteiden Laatulannoite-järjestelmän on ottamassa käyttöönsä 6 yritystä

Laatulannoite on kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden laatua, laatumielikuvaa ja menekkiä. Kyseessä on kansallinen, vapaaehtoinen ja tuotekohtainen laatujärjestelmä. Laatulannoite-järjestelmä mukailee olemassa olevaa lainsäädäntöä ja on osin tiukempi.

Osana Laatulannoite2.0-hanketta kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, Biosairila Oy, Mäntälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy) lähtevät rakentamaan itselleen Laatulannoite-järjestelmän mukaista laatujärjestelmää syyskuun 2023 ja joulukuun 2024 välisenä aikana.

Laatulannoite-järjestelmään liittyminen erityisen ajankohtaista

Laatulannoite-järjestelmään on erityisen ajankohtaista hakeutua juuri nyt, koska:

  • Kiinnostus kierrätyslannoitevalmisteita kohtaan on jatkuvasti kasvavaa.
  • Uusi Lannoitevalmistelaki (voimaan 16.7.2022) edellyttää toiminnalta laatujärjestelmään liittymistä.

Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote on laatujärjestelmän mukainen. Sertifikaattia kantavat yritykset voivat hyödyntää Laatulannoite-tuotemerkkiä laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa. Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry vastaa Laatulannoite-järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Työn tukena ovat Laatulannoite-järjestelmän laatukomitea ja ohjausryhmä, joissa on edustajia ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, alan yhdistyksistä ja yrityksistä.

Lanseeraus vuonna 2020

Laatulannoite-järjestelmä on lanseerattu v. 2020. Samaan aikaan kolme ensimmäistä järjestelmään liittynyttä yritystä saivat yhteensä 8 tuotteelleen Laatulannoite-sertifikaatin. Järjestelmä kehitettiin alalla toimivien yritysten, edunvalvontajärjestöjen, tutkimuksen, neuvonnan ja viranomaisten yhteistyöllä. Esikuvina käytettiin Ruotsissa ja Saksassa jo aiemmin käyttöön otettuja vastaavia laatujärjestelmiä.

Laatulannoite2.0-hanke

Laatulannoite2.0-hankkeen tavoitteena on lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Laatulannoite2.0-hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Hankkeessa päivitetään myös Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita sekä lainsäädännön muutoksia. Päivitetyllä laatujärjestelmällä varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu.

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki) -rahoitusohjelmalla. Hankkeen kesto on 8/2023-12/2024.

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Hankepartnereita ovat Suomen Kiertovoima (KIVO ry) (hankekumppani) ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (hankekumppani) sekä kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, Biosairila Oy, Mäntälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy).

Lisätietoa:

Siirry takaisin sivun alkuun