Keskiviikkona 20.5.2020

Kierrätysvalmisteilla lisätään viljelysmaan orgaanisen aineksen määrä

Mika Virtanen toimii Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kasvinviljelyasiamiehenä. Hän on hoitanut laajaa tehtäväkenttää jo 20 vuotta. Työhön kuuluvat lannoiteasiat, kylvösiemen- ja kasvinsuojeluasiat sekä avomaan vihannesviljely. Lannoitelainsäädäntöön vaikuttaminen on keskeistä, lisäksi maatalouden edunvalvonta yleensä. Kyseessä on siis todellinen näköalapaikka.

Helppokäyttöisyys on avainasemassa

– Kierrätyslannoitevalmisteilla on tärkeä rooli, sillä niiden avulla viljelysmaahan saadaan tarpeellista orgaanista ainesta, toteaa Virtanen. Muuten se olisi haasteellista, sillä kotieläintuotanto ja kasvinviljely ovat Suomessa pitkälti eriytyneet eri tiloille ja jopa eri alueille, jolloin lannan kuljetus kauemmas ei ole kannattavaa.

– Tuotekehityksen kannalta olisi tarpeen saada markkinoille sellaisia kierrätyslannoitteita, jotka soveltuvat levitettäväksi nykyisin käytössä olevilla kylvölannoittimilla, eli tuotteen tulisi olla rakeistettu. Käyttökelpoisuus madaltaa käyttöönoton kynnystä, sanoo Virtanen.

Kun lannoitevalmiste on kiinteässä muodossa, tapahtuu levitys useimmiten urakoitsijan tai naapurin toimesta, sillä harvalla kasvinviljelytilalla on esimerkiksi lannanlevitintä nykyään. Levitys tehdään ennen kylvötöitä, jos vain sille on kevään kiireissä aikaa. Varsinkin savimailla tulee olla tarkkana, ettei sinne mennä maan ollessa vielä märkä, eikä toisaalta viivästytetä kylvöä, sillä kasvukauden alun kuivuus on useana vuonna tosiasia. Milloin kylvöä on mahdollista myöhäistää, tuo se lisäaikaa kiinteän olomuodon lannoitteiden levitykselle, samoin viherkesannolla olevalle lohkolle levitys onnistuu.

Mukana kehittämässä Laatulannoite-järjestelmää

Mika Virtanen on mukana kierrätyslannoitevalmisteiden kansallisen Laatulannoite-laatujärjestelmätyössä ohjausryhmän jäsenä. Hänen mielestään Laatulannoite-merkki, jonka osa järjestelmään liittyneistä yrityksistä on jo saavuttanut, lisää positiivista kilpailua alalla. Merkki kannustaa yrityksiä tuotekehitykseen ja laadun parantamiseen. Virtasen mukaan tarvetta kehittämiselle on edelleen, mm. aiemmin mainittu teknisen käyttökelpoisuuden parantaminen. Lisäksi tuotteiden sisältämien ravinteiden tulee olla kasveille mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa ja ravinteiden oikeissa suhteissa, jotta täydennyslannoituksen tarve olisi pienempi.

– Laatujärjestelmässä mukana olevien tuotteiden haitallisten metallien pitoisuudet ovat lainsäädäntöä tiukemmassa seurannassa ja analysointi on säännöllistä, ja tämän Virtanen toteaa todella hyväksi asiaksi. Se tuo hänen mukaansa lisää uskottavuutta alalle.

Lähitulevaisuuden kysymyksiä, joihin laatujärjestelmän kehittämisessä tartutaan, ovat markkinoille tulevat uudentyyppiset lannoitevalmisteet, joita varten järjestelmään kriteeristöä tulee monipuolistaa. Myös kasvualustojen Virtanen mainitsee tarvitsevan oman kriteeristönsä.

– Kierrätyslannoitevalmisteiden lisääntyvä käyttö ja monipuolistuva tuotevalikoima tuovat laatujärjestelmään kuuluvien tuotteiden seurannan kautta lisää tarpeellista tietoa, mikä helpottaa koko alan kehittämistä yhdessä sidosryhmien kanssa, toteaa Virtanen lopuksi.

****

LÖYDÄ LAATULANNOITE-JÄRJESTELMÄN OHJAUSRYHMÄN JÄSENET TÄÄLTÄ! 

Siirry takaisin sivun alkuun