Sunnuntaina 14.1.2024

Kutsut Laatulannoite2.0 Työpajoihin 12.3. sekä 21.3.2024 Helsingissä

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kutsuu kaikkia kierrätyslannoitealalla toimivia, elintarviketeollisuuden sektoreilla toimivia sekä kierrätyslannoitteiden laatuun liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneita Laatulannoite2.0-hankkeen Työpajoihin 12.3. sekä  21.3. Helsinkiin.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja ilmaisia!

12.3. Työpaja: Laatulannoitejärjestelmän päivittäminen (kriteerit)

Esitellään alustavat kriteerit ja päivitetty laatulannoite-järjestelmä sekä käydään julkinen kommentointikierros. Työpajan tuloksia hyödynnetään laatulannoite-järjestelmän viimeistelyssä.

Työpaja järjestetään klo. 9-12 Helsingissä Tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20, 00130 Helsinki).

Ilmoittaudu työpajaan tästä linkistä.

Lisää tietoa 12.3. Työpajasta

21.3. Työpaja: Suositukset laatuvaatimuksille

Esitellään alustavat suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksille sekä käydään julkinen kommentointikierros. Työpajan tuloksia hyödynnetään suositusten viimeistelyssä ja toimissa suositusten jalkauttamiseksi.

Työpaja järjestetään klo 13-16. Paikkana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Itämerenkatu 11-13, PL 160, 00181 Helsinki).

Ilmoittaudu Työpajaan tästä linkistä.

Lisää tietoa 21.3. Työpajasta

Laatulannoite2.0hankkeessa päivitetään Laatulannoite-järjestelmä sekä luodaan suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksille vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita sekä lainsäädännön muutoksia. Päivitetyllä laatujärjestelmällä varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu. Suosituksilla varmistetaan kierrätyslannoitteiden raaka-aineiden, valmistuksen ja käytön laatuvaatimukset koko arvoketjussa.

Laatulannoite on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Laatujärjestelmän avulla kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa täyttävän lainsäädäntöä korkeammat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmä helpottaa osaltaan myös viranomaistyötä. Laatulannoite-järjestelmä voidaan ottaa myös osaksi julkisten hankkijoiden hankinta- ja kilpailutuskriteereitä.

Laatulannoite2.0-hankkeen tavoitteena on lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Laatulannoite2.0-hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta.

Lisätietoa: Nelli Pitkänen, ravinnekierrätyksen asiantuntija,
nelli.pitkanen@biokierto.fi, 0400976053

Siirry takaisin sivun alkuun