Torstaina 27.8.2020

Laatujärjestelmä laajenee: haluatko tuotteesi Laatulannoite-järjestelmän piiriin?

Laatulannoite-järjestelmää laajennetaan vuoden 2021 aikana, missä yhteydessä tullaan kehittämään laatukriteerejä uusille kierrätyslannoitevalmisteille. Laatulannoite-järjestelmä kartoittaa nyt halukkaita yrityksiä lähtemään mukaan uusien kriteerien kehitystyöhön. Tuotteen tulisi liittyä biokaasulaitoksessa syntyvän mädätteen jalostamiseen. Lisätietoa antaa: Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Laajennustyö toteutetaan EU-rahoitteisessa Sustainable Biogas-hankeessa, jossa   Laatulannoite-järjestelmä ja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ovat mukana. Hankkeelle on myönnetty kolmevuotinen rahoitus EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Hankkeessa parannetaan biokaasuntuotannossa syntyvien ravinteiden käsittelyä. Hankkeen aikana laajennetaan Suomen Laatulannoite-järjestelmää uusille tuotteille, lisäksi vastaavanlainen laatujärjestelmä luodaan Latviaan.

Miksi Laatulannoite-sertifikaatti?

Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote täyttää tiukat laatuvaatimukset. Laatulannoite-järjestelmä on luotu ja kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Laatulannoite-järjestelmän vaatimukset ovat lannoitelainsäädäntöä kattavampia, esimerkiksi Laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti – valmistaja raportoin järjestelmän ylläpitäjälle tuotteiden laatutiedoista neljä kertaa vuodessa. Laatulannoite -sertifikaatti on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Sertifikaatti osoittaa, että tuote on laatujärjestelmän mukainen. Sertifikaatin omaavat yritykset voivat hyödyntää Laatulannoite-tuotemerkkiä niiden tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa, jotka ovat laatujärjestelmän piirissä. Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

Lisätietoa:

 

 

 

Siirry takaisin sivun alkuun