Keskiviikkona 13.3.2024

Laatulannoite-järjestelmällä on tärkeä rooli kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksien määrittämisessä

”Kansalliselle vapaaehtoiselle laatujärjestelmälle on paikkansa ja sitä tarvitaan. Laatulannoite-järjestelmällä voidaan lisätä kierrätyslannoitteiden hyvän laadun läpinäkyvyyttä.”

Laatulannoite-hankkeessa järjestettiin eilen työpaja Laatulannoite-järjestelmän päivittämisestä. Työpaja kokosi hyvin yhteen eri sidosryhmiä, virkamiehiä, tutkijoita ja alan toimijoita keskustelemaan Laatulannoite-järjestelmän vaatimuksista.

Ruokavirastolta Merja Torniainen esitti kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimuksia laatujärjestelmän osalta. Laatulannoite-järjestelmä täyttää kansalliset vaatimukset sekä hyvin pitkälle EU-asetuksen vaatimukset.

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) Hanna Helkkula toi esille asiantuntijapuheenvuorossaan, että Tahtotila lisätä kierrätyslannoitteiden käyttöä on suuri. Tavoitetilaan pääsemiseksi tarvitsemme avointa vuoropuhelua valmistajien ja viljatuotteita tekevän teollisuuden; Laatulannoite-järjestelmällä on paikkansa, ja kuten Christoph Gareis (HSY) puheenvuorossaan vahvisti, järjestelmän painoarvo kasvaa, mitä enemmän järjestelmässä on osallistujia.

Työpajasta välittyi, että kansalliselle vapaaehtoiselle laatujärjestelmälle on paikkansa ja sitä tarvitaan. Laatulannoite-järjestelmällä voidaan lisätä kierrätyslannoitteiden hyvän laadun läpinäkyvyyttä. Laatulannoite-järjestelmä toimii viestinnän välineenä kierrätyslannoitteiden kokonaisvaltaisesta laadun tarkkailusta.

Kierrätyslannoitteiden laadun vaatimuksista keskustelua jatketaan ensi viikon työpajassa 21.3. Sitran tiloissa. Tervetuloa mukaan!  

Siirry takaisin sivun alkuun