Tiistaina 1.12.2020

Laatulannoite-laatujärjestelmän ensimmäinen puolivuotta on ollut menestys

Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote täyttää tiukat laatujärjestelmässä asetetut vaatimukset. Sertifikaatin omaavat yritykset voivat hyödyntää Laatulannoite-tuotemerkkiä niiden tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa, jotka ovat laatujärjestelmän piirissä. Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu kierrätyslannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille.  Laatulannoite-laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti – valmistaja raportoi järjestelmän ylläpitäjälle tuotteiden laatutiedoista useamman kerran vuodessa. Laatujärjestelmän vaatimukset ovat lannoitelainsäädäntöä kattavampia.

Laatulannoite -järjestelmän piirissä on tällä hetkellä kahdeksan kierrätyslannoitevalmistetta ja uusia tuotteita on tulossa järjestelmän piiriin lähiaikoina. Ensi vuonna käynnistyy Laatulannoite -järjestelmän jatkokehitystyö osana John Nurmisen Säätiön koordinoimaa Interreg-rahoitteista Sustainable Biogas -hanketta. Kehitystyössä järjestelmää yhteensovitetaan uudistuvan lannoitelainsäädännön vaatimusten kanssa.

Tulokset ovat lupaavia

Laatulannoite-järjestelmä on ollut virallisesti käytössä maaliskuusta 2020 alkaen. Tulokset ovat olleet hyviä. Lakeuden Etapin kehityspäällikkö Antero Bäcklundin mukaan Laatulannoite-sertifioinnin ja siitä tiedottamisen jälkeen Ranu-maanparannusainesäkin myynti on kaksinkertaistunut. ”Kokisin, että Laatulannoite-sertifikaatti on onnistunut hälventämään ennakkoluuloja.”, sanoo Bäcklund. Tietoisuus Laatulannoite-järjestelmästä onkin kasvanut ensimmäisten tuotteiden sertifiointien myötä, mutta vielä riittää tekemistä viestinnän ja markkinoinnin saralla.

Sidosryhmät ovat kattavasti edustettuna Laatulannoite-järjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä. Laatulannoite-järjestelmän hallinnollinen rakenne on määritelty järjestelmän säännöissä. Laatukomitea toimii asiantuntijatahona ja valmistelee asiat ohjausryhmälle, joka tekee päätökset. Molemmat toimielimet aloittivat työnsä toukokuussa.

Ohjausryhmä koostuu seuraavista organisaatioista: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Biolan Oy, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Viherympäristöliitto, ProAgria Keskusten Liitto sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Laatukomiteassa on edustajat seuraavista organisaatioista: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Ruokavirasto. Suomen Vesilaitosyhditys, Gasum Oy, Luonnonvarakeskus sekä Helsingin yliopisto.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ylläpitää kehitettyä kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää osana yhdistyksen toimintaa ja palvelutarjontaa. Laatulannoite-järjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille on kehitetty laajassa sidosryhmäyhteistyössä 2.7.2018 – 29.2.2020, jonka päärahoittaja oli Ympäristöministeriö.

Lisätietoa: www.laatulannoite.fi

Teksti: Anna Virolainen-Hynnä, Laatulannoite-järjestelmän ylläpitäjä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

 

 

Siirry takaisin sivun alkuun