LARA tiedottaa

Laatulannoite-laatujärjestelmän Ohjausryhmän ja Laatukomitean jäsenet ajanjaksolla 5/2022-5/2023

Ohjausryhmän kokoonpano:

 • Virolainen-Hynnä Anna, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri
 • Gareis Christoph, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 • Hyttinen Tanja, Biolan Oy
 • Sanna Tikander, Maa- ja metsätalousministeriö
 • Malila Riikka,Ympäristöministeriö
 • Elina Regårdh, Viherympäristöliitto
 • Savela Pertti, ProAgria Keskusten Liitto
 • Virtanen Mika, MTK
 • Ulrika Wikström, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry
 • Paula Lindell, Suomen Vesilaitosyhdistys

Laatukomitean kokoonpano:

 • Virolainen-Hynnä Anna, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri
 • Alhonoja Katja, Gasum Oy
 • Wäänänen Mikko, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 • Unnbom Mari, Helsingin yliopisto
 • Ylivainio Kari, Luonnonvarakeskus
 • Torniainen Merja, Ruokavirasto
 • Äystö Lauri, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä,  +358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi