Perjantaina 1.3.2024

Tiedote: Biojätteen kierrätyksessä edelleen petrattavaa

Tilastokeskuksen tuoreimpien jätetilastojen mukaan vuonna 2022 yhdyskuntajätettä kertyi kaikkiaan noin 2,9 miljoonaa tonnia, mikä on noin 14 % vähemmän kuin vuonna 2021. Kaikesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin kierrättämällä tai uudelleenkäytön valmistelun avulla yhteensä noin 43,7 %.  Yhdyskuntajätteestä 50 % oli sekajätettä.

Vuonna 2022 yhdyskunnan biojätteen kokonaismäärä väheni 12 %, mihin on vaikuttanut ainakin se, että koronan jälkeen ihmiset ovat ruokailleet enemmän muualla kuin kotona. Kerättyä biojätettä kompostoitiin ja käsiteltiin biokaasulaitoksissa kaikkiaan 395 000 tonnia, mikä on noin 1 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Suuri osa biojätteestä päätyy kuitenkin edelleenkin sekajätteeseen ja tätä kautta myös polttolaitokseen. Biojätteen osuus sekajätteen joukossa on keskimäärin 32 % (vuosina 2021-2023, KIVO).

Yhdyskuntajätteen ohjautuminen energiakäyttöön väheni voimakkaasti edellisvuosiin verrattuna. Vuonna 2022 yhdyskuntajätteiden tilastointi tehtiin entistä tarkemmin EU:n jätedirektiivin raportointivaatimusten mukaisesti. Tämän seurauksena erityisesti energiakäyttöön ohjautuvan jätteen määrä ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin verrattuna.

Biojätteen kierrätys lisääntyy Suomessa, sillä biojätteen erilliskeräysvelvoitteet tiukkenevat vuonna 2024 ja uutta kierrätyskapasiteettia valmistuu eri puolille Suomea. Edelleen on kuitenkin tarvetta saada kotitaloudet innostumaan biojätteen kierrätyksestä, sanoo toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä. 

Kierrätyksen tehostamisessa on järkeä: biojätteestä voidaan tehdä lannoitteita ja uusiutuvaa polttoaineitta, mitkä parantavat kansallista ravinne- ja energiaomavaraisuutta. Biojätteessä on kasvinviljelyssä tarvittavia typpi- ja fosforiravinteita sekä orgaanista ainesta.

Mikäli kaikki yhdyskuntien biojäte kierrätettäisiin liikennebiokaasuksi, niin sillä ajaisi vuosittain 97 000 henkilökaasuajoneuvoa, ja tällä hetkellä kierrätetyllä biojätteellä voisi ajaa 45 000 henkilökaasuajoneuvoa.

Biojätteelle on asetettu Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa (Valtsu) kierrätystavoitteeksi 65 % vuoteen 2027 mennessä. Vuodelle 2023 kierrätystavoite on 60 %, mitä tuskin saavutetaan. Nyt kierrätysaste on reilu 40%. Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osuus syntyvästä jätteestä on hyödynnetty materiaalina. Mitä suurempi materiaalihyödynnyksen osuus on, sitä korkeampi on kierrätysaste.

Lue lisää:


Lisätiedot:

Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja,
0400987805,
anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Siirry takaisin sivun alkuun