Torstaina 24.3.2022

VALTSU esittää toimenpiteeksi Laatulannoite-järjestelmän markkinoinnin ja kehittämisen

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma esittää toimet jätteen määrän vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi toteuttavaksi vuoteen 2027.

Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen on yksi suunnitelman painopisteistä. Suunnitelmassa mukana myös toimenpiteitä ravinteiden kierrätyksen määrän ja laadun parantamiseksi.

Yksi toimenpiteistä on, että Laatulannoite-järjestelmää markkinoidaan ja kehitetään laadukkaiden kierrätyslannoitevalmisteiden menekin edistämiseksi. Laatujärjestelmän kautta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös valmisteltaessa kansallisia EEJ (ei enää jätettä) -kriteerejä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää tärkeä toimenpide kierrätyslannoitemarkkinoiden kehittämiseksi. SBB vastaa Laatulannoite-järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Lähdemme tarmolla työstämään toimenpidettä yhdessä Vesilaitosyhdistys, VVY, Finnish Water Utilities AssociationYmpäristöministeriö – Miljöministeriet – Ministry of the Environment of Finland sekä alan yritysten kanssa.

Lisätietoa:

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 asti

 

Siirry takaisin sivun alkuun