Torstaina 9.12.2021

Yhteenveto sidosryhmien antamista kehitysehdotuksista Laatulannoite-järjestelmän kehittämiseksi

Laatulannoite-järjestelmän kehitystarpeista pyydettiin sidosryhmiltä kommentteja kesä-elokuussa 2021 (lue lisää). Kommentteja oli mahdollista antaa sähköpostitse sekä sidosryhmille tarkoitetussa kuulemistilaisuudessa. Saatujen kommenttien perusteella muutosehdotuksia jatkokehitetään. Keväällä 2022 julkaistaan raportti, jossa annetaan suositukset Laatulannoite-järjestelmän päivittämiseksi.

Kuulemiskierroksen aikana palautetta saatiin kaikkiaan kirjallisesti kahdeksalta eri sidosryhmän edustajalta ja sidosryhmätyöpajaan osallistui 11 henkilöä. Lisäksi muutosehdotuksista keskustelitiin myös Laatulannoite-järjestelmän ohjausryhmän ja laatukomitean yhteisessä kokouksessa kesäkuussa.

Suurin osa palautteesta koski orgaanisia haitta-aineita, mikromuovia ja CO2-jalanjälkeä koskevia kriteerejä. Yhteenveto saadusta palautteesta:

  • Valmisteet: Päivitetään lannoitevalmisteita koskeva nimikkeistö päivitetyn kansallisen lannoiteasetuksen mukaisiksi.
  • Kompostoin kypsyys: Päivitetään vaatimusta uuden päivitetyn kansallisen lannoiteasetuksen mukaiseksi.
  • Mädätteen kosteus: Päivitetään vaatimusta uuden päivitetyn kansallisen lannoiteasetuksen mukaiseksi.
  • Kromi6: Lisätään kromi (6) lisättäväksi haitallisten metallien seurantaparametrien joukkoon, jos laboratoriotutkimuksia on saatavilla kohtuulliseen hintaan (selvitetään 3/2022 mennessä, mikä on analyysien hintataso); Jos kustannukset ovat liian kalliita, niin voidaan harkita otettavaksi käyttöön riskipohjaiset seurantavaatimukset: esimerkiksi alueilla, joilla on nahkateollisuutta tai kuonan / kalkin talteenottoa, voitaisiin liittää seurantavaatimus osaksi teollisuuden jätevesisopimusta.
  • Orgaaniset haitta-aineet: Muutetaan muiden orgaanisten haitta-aineiden vaatimukset riskipohjaiseksi (isommat volyymit, ja todennäköisyydet). Otetaan PAH16 seuranta mukaan pakollisena kaikille valmisteille (selvitetään 3/2022 mennessä, mikä on analyysien hintataso ja voiko analyyseja toteuttaa yskittäin eikä pakettina.)
  • Muut epäpuhtaudet mm. muovi, luut, metallit yms.: Päivitetään vaatimusta uuden päivitetyn kansallisen lannoiteasetuksen mukaiseksi. Lisätään muoviroskan vaatimuksiin epäpuhtauden kokoluokka (Ns. pinta-alakohtainen tarkastelu).
  • Mikromuovi: Lisätään vaatimuksiin toimintaohje mikromuoviriskin vähentämiseksi biojätepohjaisissa lannoitevalmisteissa. Jatketaan tutkimushankkeiden seurantaa (EU-maat, ECN; myös biohajoava muovi). Harkitaan näytteiden ottaminen ja analyysien tekeminen kampanjapohjaisesti.
  • Tuotteen hiilijalanjälki: Lisätään vaatimuksiin vapaaehtoisena tietona lannoitevalmisteiden hiilijalanjäljen laskeminen yksinkertaistetun laskentatyökalun avulla.

Laatulannoite-järjestelmä ja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ovat mukana EU-rahoitteisessa Sustainable Biogas-hankeessa, jolle on myönnetty kolmevuotinen rahoitus EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Hankkeessa parannetaan biokaasuntuotannossa syntyvien ravinteiden käsittelyä. Hankkeen aikana laajennetaan Suomen Laatulannoite-järjestelmää uusille tuotteille, lisäksi vastaavanlainen laatujärjestelmä luodaan Latviaan. Hanketta toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys. Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä.

Lisätietoa:

 

Siirry takaisin sivun alkuun