Keskiviikkona 13.3.2024

Kommentoitavissa Laatulannoite järjestelmän vaatimukset

Suomen Biokierto ja biokaasu ry päivittää Laatulannoite2.0 -hankkeessaan Laatulannoite-järjestelmän.

SBB pyytää päivitettyyn Laatulannoite-järjestelmään ja alustaviin vaatimuksiin kommentteja: 

Kommentteja päivitetystä Laatulannoite-järjestelmästä ja sen vaatimuksista voit toimittaa sähköpostitse 22.3. mennessä osoitteeseen nelli.pitkanen@biokierto.fi.

Työpajan ja julkisen kommentoinnin tuloksia hyödynnetään laatulannoite-järjestelmän viimeistelyssä.

Laatulannoite2.0-hanke

Laatulannoite 2.0 hankkeessa päivitetään Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita sekä lainsäädännön muutoksia. Päivitetyllä laatujärjestelmällä varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu.

Laatulannoite on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Laatujärjestelmän avulla kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa täyttävän lainsäädäntöä korkeammat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmä helpottaa osaltaan myös viranomaistyötä. Laatulannoite-järjestelmä voidaan ottaa myös osaksi julkisten hankkijoiden hankinta- ja kilpailutuskriteereitä.

Laatulannoite2.0-hankkeen tavoitteena on lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Laatulannoite2.0-hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta.

Hankkeessa laaditaan myös yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Toinen työpaja laatuvaatimuksille järjestetään 21.3.2024.

Lisätietoa:
Nelli Pitkänen, Ravinnekierrätyksen asiantuntija,
+358 400 976 053, nelli.pitkanen@biokierto.fi

Siirry takaisin sivun alkuun